Podnikání 4.0: I nevýrobní podniky se změnám nevyhnou

Čtvrtá průmyslová revoluce je často vnímána jako něco, co začíná a končí u chytrých továren. Pod Průmysl 4.0 toho patří mnohem víc a změny, které s ním souvisí, se dotknou celé společnosti. Vzdělání 4.0, Společnost 4.0, Zdravotnictví 4.0 a v neposlední řadě Podnikání 4.0 jsou stejně důležité termíny, na které se zapomíná. Právě posledně zmiňovaný Enterpreneurship 4.0 si zaslouží vysvětlení.

Pokud do Google zadáte termín Podnikání 4.0 nebo Enterpreneurship 4.0, moc se toho nedozvíte. Podnikatelé převážně z malých a středních podniků buď vůbec neví, že něco takového existuje, nebo ho chápou mylně a domnívají se, že se jich netýká.

Je jedno, jak velký podnik je nebo v jakém odvětví působí. Všechny podnikové procesy, od přijetí materiálu na skladě přes zpracování na výrobní lince po dodání zboží zákazníkovi, budou čtvrtou průmyslovou revolucí ovlivněny. To, co se dříve řešilo prostřednictvím papírů a zdlouhavých administrativních procesů, se teď bude řešit prostřednictvím mobilních a digitálních řešení. Bezpapírové kanceláře budou běžné nejenom pro nadnárodní korporáty, ale i malé a střední podniky.  

Poskytování služeb je díky mobilním řešením efektivnější a úspornější.

Poskytování služeb je díky mobilním řešením efektivnější a úspornější.

Postupná digitalizace a automatizace se netýkají jenom průmyslu a „Smart Factories” ale i podnikatelů ve službách. Pokud například podnikatel zprostředkovává poradenské služby a má pod sebou deset pracovníků, může využít aplikace, které umožňují jejich monitorizaci a koordinaci v terénu. Může jim zadávat úkoly prostřednictvím počítače, tabletu nebo smart phonu nebo přeplánovat jejich pracovní náplň podle aktuální potřeby a jejich pozice. Podnikatel si může být jistý kvalitou odvedené práce, ke které přispívá real-time zaúkolování kolegů, vytvoření vodících checklistů i předání maxima informací z kanceláře do terénu. Žádný zaměstnanec už neodjede z místa bez 100% vykonané práce. Terénní zaměstnanec ani manažer neztrácí čas neproduktivní manuální tvorbou reportů nebo neefektivními přesuny z místa na místo.

V režimu Enterpreneurship 4.0 už teď funguje řada webových start-upů, které se věnují urbanizaci, propojování, kooperaci či ekonomice sdílení.. Používají digitální a mobilní řešení, která jim umožňují získávat cenná data a zefektivňovat práci v terénu i kancelářích.

Většina podnikatelů, hlavně ze SME oblasti, stále nevěří, že v dohledné době k zásadním změnám dojde a že bude existenčně důležité, aby je neignorovali. Branko Milikic, CEO společnosti WolkAbout Technology s.r.o., je jedním z těch, kteří se jim to snaží vysvětlit. Tvrdí, že ještě před několika lety lidé nevěřili, že kreditní karty budou běžnou součástí života. Podobnému scénáři se prý skeptičtí podnikatelé nevyhnou při využití senzorů, digitálních a mobilních řešení i fungování bezpapírových kanceláří.  

 

Fotografie:

Dana Fráňová