Nezalekněme se překážek. Industry 4.0 nám za to stojí

O termínu a pozitivech Průmyslu 4.0 (I4.0) jsme se vyjádřili v minulém článku. I4.0 s sebou přináší změny, které se nedotknou pouze konkrétních podniků, ale i různých oblastí společnosti. Jaké výzvy se pojí k čtvrté průmyslové revoluci? Vyplatí se Česku a podnikům „riskovat”? 

Není nebe bez mraků

Úspěšný přechod na I4.0 se odvíjí od samotného státu. Zákonodárci mají důležitý úkol – musí vytvořit správné podmínky pro implementaci změn na úrovni individuálních podniků. Sousední Německo například vnímá přechod na I4.0 za jednu z politických priorit a transformující podniky podporuje prostřednictvím grantů a odborných konzultací, což podniky motivuje k vlastní činnosti. Česko má unikátní příležitost, díky níž se může vyšvihnout mezi světové technologické špičky. Předpoklady k tomu jako nejprůmyslovější země Evropy nepochybně má. Dosavadní kroky vlády nasvědčují, že problematice I4.0 věnuje více pozornosti – v roce 2015 vznikla Národní iniciativa Průmysl 4.0, k jejíž implementaci se aktuálně vytváří akční plán. Jestli budou vytvořeny stabilní legislativní podmínky a efektivní systém podpory, Česko bude o krok blíž k průmyslovému úspěchu.

Bez reformy vzdělávacího systému se přechod na I4.0 neobejde

Bez reformy vzdělávacího systému se přechod na I4.0 neobejde

Kvůli I4.0 se otřese v základech vzdělávací systém – ten současný nezajistí dostatek zaměstnanců pro pokrytí potřeb chytrých továren. Podle Hospodářských novin bude „65 % dnešních studentů za pět let dělat práci, která ještě neexistuje. Za dvacet let zanikne až polovina současných profesí.“ Nicméně nezanikne potřeba lidí jako takových. Podniky budou potřebovat odborníky, kteří se zorientují ve složitých systémech.

Jestli podniky nechtějí vyčkávat na reformu vzdělávacího systému, mohou začít se vzděláváním zaměstnanců v oblasti digitalizace již teď. Podle Philipa Staehelina, Managing Partnera pražské kanceláře konzultační společnosti Roland Berger, je například efektivní organizovat své vlastní vzdělávací kurzy.

Další potenciální hrozba leží za zdmi samotných podniků. Mnoho českých společností má dojem, že se jich I4.0 vůbec netýká, že je příliš brzy zabývat se jím nebo že jeho principy a postupy nemohou nahradit (a už vůbec ne vylepšit) ty stávající. Opak je pravdou. Principy I4.0 otevírají celou řadu možností – například mobilní řešení přináší data, o kterých společnosti často nemají ponětí. „Tato data vedou ke zkvalitnění kontrolních procesů, zvýšení produktivity, k časovým a finančním úsporám a snížení administrativních činností. A tím výčet zdaleka nekončí,“ dodává Jaroslav Škrabálek, zakladatel společnosti Takeplace a přední odborník na mobilní technologie v České republice.

Německé podniky nezahálí

Všechny potenciální překážky si uvědomuje i Německo, kolébka termínu Industry 4.0. Tamní podniky se ale nenechávají odradit, neb ví, že pozitiva, která změny přinesou, zásadně převažují negativa. Siemens, Deutsche Telekom, Bosch a další významní hráči německého průmyslu věří, že zavádění principů I4.0 bude generovat jejich dlouhodobý úspěch. Podle průzkumů bude více než 80 % německých podniků plně digitalizováno do roku 2021. České podniky jsou v porovnání s nimi ve skluzu – pouze 30 % z nich už mění své IT systémy v souladu se zásadami I4.0. 

Za pět let bude digitalizováno až 80 % německých podniků. Kolik jich bude u nás?

Za pět let bude digitalizováno až 80 % německých podniků. Kolik jich bude u nás?

Benefitů, které s sebou Průmysl 4.0 přináší, je znatelně více než hrozeb. Česká republika, stejně jako dílčí podniky, mohou díky změnám získat mnohé – lepší postavení na celosvětovém trhu, zajištění dlouhodobé konkurenční výhody, úspory, nižší administrativní zátěž, vyšší kvalitu a efektivitu. Ti, kteří si to uvědomí jako první a začnou pro to něco dělat, si zajistí titul bezkonkurenčních jedniček v oboru.

Chcete si udržet přehled o tom nejdůležitějším a nejzajímavějším ze světa moderních technologií a Průmyslu 4.0? Čtěte náš magazín nebo se níže přihlaste k odběru našeho pravidelného shrnutí a novinky k vám přijdou samy. 

 

Zdroje: 

CFO WORLD FROM IDG. Průmysl 4.0: Podniky musí intenzivně pracovat na strategiích digitalizace [online]. 2016 [cit. 2016-08-03]. http://cfoworld.cz/analyzy/prumysl-4-0-podniky-musi-intenzivne-pracovat-na-strategiich-digitalizace-4047 

GERMANY TRADE & INVEST. Germany's 4th industrial revolution [online]. 2016 [cit. 2016-08-03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Y990kaGbJD0 

JIC. Staňte se firmou bez jediného papíru. Pomůže vám vhodná aplikace [online]. 2016 [cit. 2016-08-02]. Dostupné z: https://www.jic.cz/magazin/stante-se-firmou-bez-jedineho-papiru-pomuze-vam-vhodna-aplikace/

KUBAN, Martin. Industry 4.0 is Gaining the Attention of Czech and Slovak Manufacturers [online]. 2016 [cit. 2016-08-02]. Dostupné z: http://idc-cema.com/eng/trendspotter/63993-industry-4-0-is-gaining-the-attention-of-czech-and-slovak-manufacturers

SINDIKO. Jak to funguje [online]. 2016 [cit. 2016-08-02]. Dostupné z: http://sindiko.com/jak-to-funguje/

THE ECONOMIST. Germany’s industry Does Deutschland do digital? [online]. 2016 [cit. 2016-08-01]. Dostupné z: http://www.economist.com/news/business/21678774-europes-biggest-economy-rightly-worried-digitisation-threat-its-industrial