5× o digitalizaci aneb Proč se o ní tak moc mluví?

O digitalizaci se mluví čím dál tím více v podnicích i v národních vládách. Podle Evropské komise je tím, co prolomí léta mírného ekonomického růstu či stagnace a evropským státům zajistí potřebnou konkurenční výhodu a přední pozice na světovém trhu. Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) ji považuje za velmi důležitou pro více než polovinu evropských firem, které čelí konkurenci z asijských států. V čem digitalizace vězí? Co přináší a co byste o ní měli vědět?

1) Digitalizace – stručně a jasně

Hybnou silou současné doby jsou digitální technologie - a právě na nich digitalizace stojí. Časy, kdy se vše - od nákupního seznamu po faktury v korporátu - psalo na papír, jsou pasé. Uchovávání agendy v digitální podobě už není luxusem, ale samozřejmostí, která se brzy stane nutností. Díky technologiím dochází k výměně informací v reálném čase pomocí mobilních a desktopových zařízení. Rudolf Fischer, ředitel ČNOPK, tvrdí, že: „digitální propojení hospodářství od vývoje až po zákaznický management bude v příštích letech rozhodujícím faktorem pro zajištění konkurenceschopnosti České republiky.“ 

2) Průmyslem 4.0 začínaje, Společností 4.0 konče

Celá digitální (r)evoluce začíná v průmyslu. Podniky postupně přecházejí na automatizovanou výrobu. Zavádějí aplikace, které jim umožňují sledovat mobilní zaměstnance v terénu a získávají informace, o kterých dříve neměli ani ponětí. Zdánlivě banální a rutinní úkony, například výměna žárovky ve veřejném osvětlení nebo regulace teploty a tlaku v kancelářích, jsou pomocí mobilních a digitálních zařízení řešeny efektivněji a finančně, časově i ekologicky šetrněji. Wolfgang Weissler, manažer v české pobočce Siemensu, říká:  „Průmyslové podniky, které nebudou investovat do digitalizace své výroby, přejede konkurence.”

Změny se ale netýkají pouze průmyslu – na oblast dopravy, veřejné správy či energetiky má digitalizace rovněž zásadní dopad. Weissler dodává: „Digitalizace je všude kolem nás. Vezměte si rozmach chytrých telefonů a elektromobilů z posledních let.” Občané, úředníci i zaměstnanci podniků mají kdykoliv a kdekoliv  k dispozici data, která potřebují, přestávají být závislí na ostatních a neztrácí čas zbytečnými průtahy a administrativou. Stačí, když zapnou počítač, tablet nebo telefon, a na dosah mají vše, co potřebují.

Digitalizace se dotkne všech oblastí života - od dopravy po životní prostředí

Digitalizace se dotkne všech oblastí života - od dopravy po životní prostředí

3) Digitální příležitosti

Digitalizace se pozitivně odráží na celé ekonomice země i na výsledcích konkrétních podniků. V kontextu státu se projeví ve zvýšení HDP a vytváření pracovních míst. Výzkumy ukazují, že 10% nárůst digitalizace se projeví v nárůstu HDP o 0,5 % až 0,62 % a snížení nezaměstnanosti o 0,84 %. Odborníci odhadují, že se díky digitalizaci produktů a služeb zvýší příjmy v Evropě až o 110 miliard eur během dalších pěti let. Dílčí podniky díky zavádění softwarových propojení všech výrobních procesů (od objednávky přes výrobu až po expedici hotového zboží) ušetří čas i peníze, zvýší efektivitu, sníží skladové zásoby a šetří životní prostředí. 

4) Hrozby aneb Stinná stránka digitalizace

Potenciální slabiny digitalizace tkví především v nedostatečném zabezpečení všech dat, výši investičních nákladů a zajištění potřebného množství kvalifikovaných zaměstnanců. Všechna rizika mohou být úspěšně minimalizována, pokud vláda a podniky učiní potřebné kroky. Základem úspěchu ve vládních i podnikových řadách je využití odborníků v oblasti, kteří disponují potřebnými zkušenostmi. Vláda mimoto musí podporovat rozvoj digitálních a mobilních technologií. Bez budování internetových sítí, zajištění kybernetické bezpečnosti a zvyšování povědomí o digitálních tématech to zkrátka půjde těžko.  

5) Veřejná správa pokulhává

V uživatelské a spotřebitelské oblasti digitalizace má Česká republika dobře našlápnuto. Značný skluz je ovšem patrný ve veřejném sektoru, který doplácí na zkorumpovanost veřejného IT, absenci koncepce, povrchnost řešení, nedostatečnou úroveň znalostí a kooperace mezi rezorty. Strategie jako například Digitální Česko 2.0, které jsou na vládní úrovni schvalovány, nejsou reálně naplňovány. Honosná slova a plány na papíře Českou republiku neposunou směrem k zemím jako je Estonsko, v níž jsou elektronické volby, elektronickou evidenci zdravotních záznamů a elektronický občanský průkaz samozřejmostí.

Ekonomové odhadují, že digitalizace může vést až k 10% nárůstu českého HDP. Celospolečenské změny k digitálním zítřkům s sebou přinesou ekonomický růst, zjednodušení života obyvatel i vznik nových pracovních míst. Jen je třeba ji správně uchopit a skutečně zavádět, což je v České republice, alespoň na úrovni vlády, poměrně problematické. 


Zdroje: 

SABBAGH, K. a kolektiv. Maximizing the Impact of Digitization [online].  2012 [cit. 2016-08-17]. Dostupné z: http://www3.weforum.org/docs/GITR/2012/GITR_Chapter1.11_2012.pdf

Scanning: The Benefits of Digitization [online].  2012 [cit. 2016-08-17]. Dostupné z: http://smartdocumentmanagement.athento.com/2012/09/scanning-benefits-of-digitization.html

MACHÁČEK, J. V digitalizaci ztrácíme kvůli veřejné sféře [online].  2016 [cit. 2016-08-17]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/v-digitalizaci-ztracime-kvuli-verejne-sfere-fzx-/debata-jana-machacka.aspx?c=A160526_104609_machackova-debata_lube 

KUBÁT, V. Česko je v digitalizaci výroby na špičce, rychle dohání i Německo, říká manažer Siemensu [online].  2016 [cit. 2016-07-17]. Dostupné z: http://logistika.ihned.cz/c1-65216280-cesko-je-v-digitalizaci-vyroby-na-spicce-rychle-dohani-i-nemecko-rika-manazer-siemensu