Smart City: Česká republika má co dohánět

Občané Chytrého města si ráno zapnou kávovar do zásuvky využívající levnější elektřinu. Před cestou do práce vyhodí odpadky do popelnice, která je sama zlisuje. Do energeticky soběstačné kanceláře dorazí rychle díky chytrým semaforům. Při hledání parkovacího místa využijí mobilní aplikaci. Po návratu domů auto nechají stát na jiné ulici, protože ví, že další den přesně v 7:55 proběhne blokové čištění.

Taková je vize života v tzv. Smart City, inteligentním městě, které využívá moderní technologie k zajištění efektivnějšího, kvalitnějšího a ekologičtějšího života občanů. Vídeň, Toronto a Paříž se dostávají na špičky celosvětových hodnocení chytrých měst. Proč v nich ta česká nefigurují? A co je vlastně Smart City?

Je třeba pochopit, o co vlastně jde

Koncept Smart City se dělí do dvou úrovní - insfrastrukturálně-technologické a aplikační. Do infrastrukturální a technologické roviny patří například samostatně se rozsvěcující lampy, semafory reagující podle hustoty dopravy a popelnice lisující odpad. Rovina aplikační staví na webových a mobilních aplikací, které shromažďují data, zpracovávají je a dávají je k dispozici občanům a firmám. Většina měst se zajímá pouze o řešení technická a infrastukturální, která jsou zdlouhavá a drahá, na mobilní a webové aplikace se pozapomíná. “Jsem přesvědčen, že není nutná závislost mezi uplatňováním infrastrukturálních a aplikačních nástrojů. Mnoho aplikačních řešení je možné vytvářet paralelně při technických nebo dokonce před nimi.” říká Jaroslav Škrabálek, CEO společnosti Takeplace, která se na Smart City zaměřuje. Právě aplikace mohou městům získavat nová data potřebná k realizaci technických kroků: „Příkladem je aplikace Sindiko, která zabezpečuje řízení a správu nekancelářských a terénních činností. Díky Sindiku města získají data z venku v reálném čase, o kterých možná neměla dosud ani ponětí a na kterých mohou dále stavět,“ dodává Škrabálek.

Mobilní aplikace usnadní život občanům i zastupitelům měst.

Musí se stavět na spolupráci a informacích

To, že se zavádění inteligentních řešení v Česku příliš nedaří, potvrzuje i Jiří Stich, Head of Telco, Media & Utilities ve společnosti Atos. Podle Sticha neexistuje jasná vize ani koncepce, která by položila pevné základy systému Smart Cities na celonárodní úrovni. Kvůli tomu vznikají dílčí řešení, která jsou často nekoncepční, neprovázaná a nepřináší požadovanou přidanou hodnotu pro občany.

Za úspěchem při zavádění prvků Smart City stojí v první řadě lidé. Politici, odborníci i firmy musí sdílet dlouhodobý zápal pro věc, vůli prosazovat změny a ochotu příjimat je. Města potřebují partnery, kteří jim podají pomocnou ruku, poskytnou jim zkušenosti a kvalitní chytrý produkt. Jednou z prvních vlaštovek je například webová a mobilní aplikace BKom informující občany o termínech blokového čištění, která je základním stavebním kamenem konceptu mobilního města, šetří čas a peníze občanů i zastupitelů a celkově zkvalitňuje život ve městě.

Přístup k datům je téma samo o sobě. Města často vnímají svá data jako cenné aktivum, které nechtějí dát k dispozici firmám ani občanům. Ve správně fungujícím chytrém městě ale podobný přístup nemá místo. Občané a soukromé firmy mají mít informace jiných městských firem a města k dispozici. Podle Jaroslava Kacera z TOP 09, náměstka primátora města Brna, to je základ úspěchu: „Data mohou použít vývojáři různých aplikací a zefektivnit jimi chod města, pomoci úřadům a také nastartovat byznys.“

Brno, Praha, Písek a Pardubice jsou těmi, o kterých se v souvislosti se Smart City mluví nejvíce. Úspěch dalších měst bude indikován tím, jestli budou nakloněna využívání aplikačních řešení, sdílení dat a spolupráci se stejně smýšlejícími partnery.

 

Zdroje:

CZECH SMART CITY CLUSTER. About us [online]. 2016 [cit. 2016-08-09]. Dostupné z: http://czechsmartcitycluster.cz/about-us/

BRNO. Aplikace upozorní na blokové čištění [online]. 2016 [cit. 2016-08-09]. Dostupné z: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/aplikace-upozorni-na-blokove-cisteni/

ČERNÝ, A. Chytré technologie nejsou hračka ani cíl. Je to prostředek, říká expert 2016 [cit. 2016-08-09]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/v-chytrem-meste-projedete-mene-benzinu-dyu-/ekonomika.aspx?c=A160415_134107_ekonomika_chrs

POLANSKÝ, R. Inteligentní města bychom měli vytvářet pro lidi, proto je nutné s nimi diskutovat [online]. 2016 [cit. 2016-08-05]. Dostupné z: http://czechsmartcitycluster.cz/2016/06/15/rozhovor-s-ing-jirim-stichem-o-smartcity

Zdroje fotografií: pexels.com; © Kristýna Böhmová