Průmysl 4.0, budoucnost a výzva českých podniků

Průmysl 4.0. Digitalizace. Internet věcí. To jsou termíny, které v myslích českých podniků prozatím nemají své pevné místo. Podle vlád a nadnárodních společností z celého světa, od USA přes Německo po Japonsko, ovšem značí budoucnost, která s sebou přinese snížení nákladů, zvýšení efektivnosti a tvorbu produktů na míru. Co (vám) přináší čtvrtá průmyslová revoluce? A není revoluce jen evolucí? Proč byste o ní měli vědět víc?

Prázdná slova, nebo budoucnost?

Termín Průmysl 4.0, který k nám přichází z Německa, je v současnosti předmětem mnoha debat na (nad)národní i podnikové úrovni. Článků o Průmyslu 4.0 (známého pod zkratkou I4.0 vycházející z původního anglického termínu Industry 4.0) přibývá jako hub po dešti. Díky každému zjistíte, že každý výrobní článek, od prvního stroje po finální výrobek, má svoji IP adresu, která mu umožní komunikovat s ostatními, že se tím z „obyčejných“ továren stávají továrny chytré. Získáte představu o tom, že vše bude fungovat na principu decentralizace a že lidský zásah bude nutný pouze v ojedinělých případech. Ale co vás skutečně čeká, když chcete naskočit na vlnu čtvrté průmyslové revoluce? Jak se změní způsob fungování vašeho podniku?

Továrny, jak je známe, budou minulostí

Továrny, jak je známe, budou minulostí

Data nad zlato

To, jak budete využívat informační a komunikační technologie, bude generovat váš (ne)úspěch na trhu. Internetové sociální technologie, Big Data, mobilní nástroje, cloudová řešení a další se stanou vašimi nejlepšími partnery v podnikání. Bez nich se v budoucnu rozhodně neobejdete.

Data o výrobních nákladech, zásobách a charakteristikách materiálu, poptávce a dalších se pro vás stanou nejhodnotnějším aktivem. Způsob, jakým je budete uchovávat a jakým s nimi budete manipulovat, ovlivní to, jestli budete špičkou ve svém oboru. Čím více dat budete mít k dispozici a čím lépe (a efektivněji) s nimi budete pracovat, tím stabilnější bude vaše postavení na trhu.

Třetím pilířem vašeho úspěchu se stanou kvalifikovaní zaměstnanci, kteří budou digitálním technologiím rozumět nad rámec současných potřeb. Bude jich dost? Jak je najdete? O tom zase příště!

Mnoho povyku pro nic? Naopak.

Co z toho všeho budete ve finále mít? Ušetříte, minimalizujete riziko výskytu lidských chyb, vyrobíte produkt přesně odpovídající preferencím jednotlivce, urychlíte a zefektivníte svoji činnost. Přechod na zásady I4.0 pozitivně ovlivní všechny procesy ve vašem podniku - od výroby přes financování až po organizaci práce.

Podle průzkumu společnosti McKinsey, kterého se zúčastnilo 300 expertů ze všech relevantních průmyslových odvětví, se příjmy podniků díky I4.0 zvýší o 23 % a produktivita o 26 %. Dále se očekává, že bude dosaženo snížení energetické a surovinové náročnosti výroby, optimalizace logistických tras, zefektivnění distribuce energie a zajištění inteligentní městské infrastruktury.

Bezpapírové kanceláře budou samozřejmostí

Bezpapírové kanceláře budou samozřejmostí

Co na to Češi?

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo v roce 2015 Národní iniciativu Průmysl 4.0, která analyzuje budoucnost českého průmyslu v kontextu nevyhnutelné evoluce, jejích silných stránek, slabin, příležitostí a hrozeb. Na úrovni Vlády ČR se tato koncepce přetváří v konkrétní strategii implementace a aplikace. V květnu usedl do křesla národního koordinátora pro digitální agendu Tomáš Prouza, který má celý proces digitalizace a přechodu na I4.0 ve svém resortu, na strategii se jako klíčový člověk podílí profesor Mařík z ČVUT.

Ačkoliv je na národní úrovni patrný velký posun správným směrem, na úrovni samotných podniků máme co dohánět. Z průzkumů vyplývá, že 60 % českých podniků o Průmyslu 4.0 buď vůbec neví, nebo zatím nepodniká žádné kroky, kterými by se přiblížil k digitálním zítřkům.

Nebuďte mezi nimi! Změna je nevyhnutelná. Česko, nejprůmyslovější země Evropy, nemůže nečinně přihlížet. Výsledek revoluce ovlivní nejen výrobu, resp. průmysl jako takový, ale i oblast dopravy, energetiky, služeb a společnosti jako celku. Přechod na I4.0 bude plný změn a výzev, nicméně to bude stát za to. Nenechte se převálcovat rychlejší konkurencí, najděte spolehlivé partnery, kteří vám v období změn pomohou, a zajistěte si pozici na trhu budoucnosti. Tím získáte nejen udržitelnou konkurenceschopnost na lokální či regionální úrovni, ale i potenciál čelit tradičně levným asijským výrobám.

Chcete-li být o krok dál než konkurence, začněte se připravovat. Jak? Mimo jiné začněte číst náš magazín. Postaráme se o to, aby vám neuniklo nic, co by vám mohlo zajistit náskok před ostatními.


Zdroje:

GEISSBAUER ,Reinhard, VEDSØ, Jesper, a SCHRAUF, Stefan. A Strategist Guide to Industry 4.0 [online]. 2016 [cit. 2016-07-29]. Dostupné z:  http://www.strategy-business.com/article/A-Strategists-Guide-to-Industry-4.0?gko=7c4cf

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. Jak se připravit na průmyslovou revoluci [online]. 2016 [cit. 2016-07-28]. Dostupné z:  http://archiv.ihned.cz/c1-65344790-jak-se-pripravit-na-prumyslovou-revoluci

KNÍŽEK, Martin. Musíme zajistit, aby se stroje dohodly [online]. 2016 [cit. 2016-07-29]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-65344570-musime-zajistit-aby-se-stroje-dohodly

KUBAN, Martin. Industry 4.0 is Gaining the Attention of Czech and Slovak Manufacturers [online]. 2016 [cit. 2016-07-29]. Dostupné z: http://idc-cema.com/eng/trendspotter/63993-industry-4-0-is-gaining-the-attention-of-czech-and-slovak-manufacturers 

MAŘÍK, Vladimír a kolektiv. Národní iniciativa Průmysl 4.0. 2015 [cit. 2016-08-01]. 

McKINSEY&COMPANY. Industry 4.0 How to navigate digitization of the manufacturing sector [online]. 2015 [cit. 2016-07-31]. Dostupné z: https://www.mckinsey.de/files/mck_industry_40_report.pdf 

SEDLÁK, Jan. Tomáš Prouza: Stát nyní bude digital first propast mezi byznysem je obrovský [online]. 2016 [cit. 2016-07-28]. Dostupné z: http://m.lupa.cz//clanky/tomas-prouza-stat-nyni-bude-digital-first-propast-mezi-byznysem-je-obrovsky/ 

WEYER, Stephan a kol.  Towards Industry 4.0 - Standardization as the crucial challenge for highly modular, multi-vendor production systems [online]. 2016 [cit. 2016-07-29]. Dostupné z: http://ac.els-cdn.com/S2405896315003821/1-s2.0-S2405896315003821-main.pdf?_tid=95dc2de2-54c3-11e6-a894-00000aacb362&acdnat=1469711149_0b1b8a8558d1b7720689b158541cf0ba